مدل مو 2013


http://kharid5.com/%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D8%A8-%D8%B1%D9%86%DA%AF-%D9%85%D9%88/
-
http://kharid5.com/%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D8%A8-%D8%B1%D9%86%DA%AF-%D9%85%D9%88/

http://kharid5.com/%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D8%A8-%D8%B1%D9%86%DA%AF-%D9%85%D9%88/
-
http://kharid5.com/%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D8%A8-%D8%B1%D9%86%DA%AF-%D9%85%D9%88/

مدل رنگ موی مجلسی

ارسال شده توسط modelmoo در تاریخ 04 Mar 2014

 • در دسته: دسته‌بندی نشده
 • دیدگاه‌ها خاموش

مدل رنگ موی مجلسی

مدل مو مجلسی ۲۰۱۴ + رنگ مو ۲۰۱۴

- – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - -

 مدل مو مجلسی ۲۰۱۴ + رنگ مو ۲۰۱۴

مدل مو مجلسی 2014 , مدل رنگ مو 2014,رنگ مو زنانه 2014 , مدل مو کوتاه 2014

 

در این مطلب مدل های مو کوتاه مجلسی و مدل رنگ مو سال ۲۰۱۴ رو براتون  اماده کردیم

مدل مو مجلسی 2014 , مدل رنگ مو 2014,رنگ مو زنانه 2014 , مدل مو کوتاه 2014

مدل مو مجلسی ۲۰۱۴  , مدل رنگ مو ۲۰۱۴
رنگ مو زنانه ۲۰۱۴ , مدل مو کوتاه ۲۰۱۴

مدل مو مجلسی 2014 , مدل رنگ مو 2014,رنگ مو زنانه 2014 , مدل مو کوتاه 2014

مدل مو مجلسی ۲۰۱۴  , مدل رنگ مو ۲۰۱۴
رنگ مو زنانه ۲۰۱۴ , مدل مو کوتاه ۲۰۱۴

مدل مو مجلسی 2014 , مدل رنگ مو 2014,رنگ مو زنانه 2014 , مدل مو کوتاه 2014

مدل مو مجلسی ۲۰۱۴  , مدل رنگ مو ۲۰۱۴
رنگ مو زنانه ۲۰۱۴ , مدل مو کوتاه ۲۰۱۴

مدل مو مجلسی 2014 , مدل رنگ مو 2014,رنگ مو زنانه 2014 , مدل مو کوتاه 2014

مدل مو مجلسی ۲۰۱۴  , مدل رنگ مو ۲۰۱۴
رنگ مو زنانه ۲۰۱۴ , مدل مو کوتاه ۲۰۱۴

مدل مو مجلسی 2014 , مدل رنگ مو 2014,رنگ مو زنانه 2014 , مدل مو کوتاه 2014

مدل مو مجلسی ۲۰۱۴  , مدل رنگ مو ۲۰۱۴
رنگ مو زنانه ۲۰۱۴ , مدل مو کوتاه ۲۰۱۴

مدل مو مجلسی 2014 , مدل رنگ مو 2014,رنگ مو زنانه 2014 , مدل مو کوتاه 2014

مدل مو مجلسی ۲۰۱۴  , مدل رنگ مو ۲۰۱۴
رنگ مو زنانه ۲۰۱۴ , مدل مو کوتاه ۲۰۱۴

مدل مو مجلسی 2014 , مدل رنگ مو 2014,رنگ مو زنانه 2014 , مدل مو کوتاه 2014

مدل مو مجلسی ۲۰۱۴  , مدل رنگ مو ۲۰۱۴
رنگ مو زنانه ۲۰۱۴ , مدل مو کوتاه ۲۰۱۴

مدل مو مجلسی 2014 , مدل رنگ مو 2014,رنگ مو زنانه 2014 , مدل مو کوتاه 2014

مدل مو مجلسی ۲۰۱۴  , مدل رنگ مو ۲۰۱۴
رنگ مو زنانه ۲۰۱۴ , مدل مو کوتاه ۲۰۱۴

مدل مو مجلسی 2014 , مدل رنگ مو 2014,رنگ مو زنانه 2014 , مدل مو کوتاه 2014

مدل مو مجلسی ۲۰۱۴  , مدل رنگ مو ۲۰۱۴
رنگ مو زنانه ۲۰۱۴ , مدل مو کوتاه ۲۰۱۴

مدل مو مجلسی 2014 , مدل رنگ مو 2014,رنگ مو زنانه 2014 , مدل مو کوتاه 2014

مدل مو مجلسی ۲۰۱۴  , مدل رنگ مو ۲۰۱۴
رنگ مو زنانه ۲۰۱۴ , مدل مو کوتاه ۲۰۱۴

مدل مو مجلسی 2014 , مدل رنگ مو 2014,رنگ مو زنانه 2014 , مدل مو کوتاه 2014

مدل مو مجلسی ۲۰۱۴  , مدل رنگ مو ۲۰۱۴
رنگ مو زنانه ۲۰۱۴ , مدل مو کوتاه ۲۰۱۴

مدل مو مجلسی 2014 , مدل رنگ مو 2014,رنگ مو زنانه 2014 , مدل مو کوتاه 2014

مدل مو مجلسی ۲۰۱۴  , مدل رنگ مو ۲۰۱۴
رنگ مو زنانه ۲۰۱۴ , مدل مو کوتاه ۲۰۱۴

 


http://kharid5.com/%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D8%A8-%D8%B1%D9%86%DA%AF-%D9%85%D9%88/
-
http://kharid5.com/%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D8%A8-%D8%B1%D9%86%DA%AF-%D9%85%D9%88/

http://kharid5.com/%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D8%A8-%D8%B1%D9%86%DA%AF-%D9%85%D9%88/
-
http://kharid5.com/%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D8%A8-%D8%B1%D9%86%DA%AF-%D9%85%D9%88/

http://kharid5.com/%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D8%A8-%D8%B1%D9%86%DA%AF-%D9%85%D9%88/
-
http://kharid5.com/%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D8%A8-%D8%B1%D9%86%DA%AF-%D9%85%D9%88/

http://kharid5.com/%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D8%A8-%D8%B1%D9%86%DA%AF-%D9%85%D9%88/
-
http://kharid5.com/%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D8%A8-%D8%B1%D9%86%DA%AF-%D9%85%D9%88/

عکس مدل مو خرد شده

ارسال شده توسط modelmoo در تاریخ 04 Mar 2014

 • در دسته: دسته‌بندی نشده
 • دیدگاه‌ها خاموش

عکس مدل مو خرد شده

خانم‌ها به شدت روی موهای‌شان حساس‌ هستند و ترجیح می‌دهند به آرایشگری مطمئن مراجعه کنند اما انتخاب مدل مناسب نیز گاهی مشکل است. هر مدلی به صورت خاصی می‌آید.

برترین مجله اینترنتی ایران
مجله سیب سبز: این روزها کوتاه کردن مو یک هنر محسوب می‌شود و هر فردی حتی اگر چندان مهارتی هم نداشته ‌باشد می‌تواند فرق میان یک کوتاه شدن خوب را از کوتاهی بد تشخیص دهد. بیشتر خانم‌ها هم به شدت روی موهای‌شان حساس‌ هستند و حاضر نیستند حتی یک سانت موهای‌شان را بیشتر کوتاه کنند، بنابراین ترجیح می‌دهند به آرایشگری مطمئن مراجعه کنند اما انتخاب مدل مناسب نیز گاهی مشکل است. هر مدلی به صورت خاصی می‌آید و از طرف دیگر مدلی که برای موهای صاف مناسب است مسلما برای موهای فر چندان زیبا نیست، اگر بدانید چه مدلی مناسب حالت موها و صورت شماست حسابی کارتان آسان می‌شود و حتما از نتیجه نیز راضی‌تر خواهید بود.البته یادتان باشد که شکل صورت تنها مدل مو را مشخص نمی‌کند بلکه می‌تواند زیورآلاتی را که انتخاب می‌کنید هم محدود کند.

صورت مربعی

مدل چتری که برای شما مناسب است

اگر این حالت صورت را دارید باید کاری کنید که صورت کشیده‌تر به نظر برسد بنابراین بیشتر سراغ مدل‌های بلند بروید البته حواس‌تان باشد در کناره‌های صورت، مو صاف باشد و خیلی ملایم روی کناره‌های صورت بیاید؛ همچنین مدل‌های یکدست و ساده که تا زیر شانه بیایند هم می‌تواند برای شما مناسب باشد. چتری‌ کم یا موهای کمی که روی صورت بیایند هم برای شما مناسب است. علاوه بر اینها مدل‌هایی که روی فرق سر پف می‌کنند و برجسته می‌شوند هم برای شما مناسب است؛ اگر چانه بزرگی دارید می‌توانید با آوردن موهای لایه لایه روی آن کاری کنید که بزرگی چانه کمتر به نظر برسد.

از این مدل‌ها پرهیز کنید

سراغ موهای کوتاه نروید چراکه این مدل‌ها صورت را بيشتر مربع‌شکل‌ می‌کنند.


صورت گرد

خرد کنید

شما باید کاری کنید که صورت باریك‌تر و كشیده‌تر به نظر برسد. باید به دنبال مدلی باشید که پهنای صورت را کمتر نشان دهد، مدل‌های چتری دار یا خرد شده می‌تواند صورت را لاغرتر نشان دهد البته حواس‌تان باشد که قد موهای‌تان باید از چانه بلندتر باشد و گرنه صورت را چاق‌تر نشان می‌دهد؛ پف یا فر دادن جلوي موها می‌تواند چهر‌ه‌تان را زیباتر کند اما باید حواس‌تان باشد که این حالت‌ها نباید فقط تا  اطراف چانه باشد بلکه باید قد آن به گردن برسد.علاوه بر اینها مدل‌هایی که روی فرق سر کمی پف می‌کنند هم می‌تواند چهره شما را زیباتر کند.

از این مدل‌ها پرهیز کنید

مدل‌های ساده و بسیار کوتاه و پسرانه چندان برای شما مناسب نیست، همچنین شما نباید جلوي موها را خیلی صاف کنید و روی صورت بیاورید، از دم اسبی‌های سفت هم که تمام موها به عقب کشیده می‌شود، اجتناب کنید.


صورت بیضی

گوشواره مناسب شماست

خیلی از آرایشگران می‌گویند شــما بهترين نوع صورت را دارید که هر آرایش مویی برای آن برازنده است. بیشتر مدل‌های گوشواره برای شما مناسب است اما مهم‌ترین نکته برای انتخاب گوشواره این است که به سایز سر و نوع اندام خود کاملا توجه کنید؛ البته بهتر است که از گوشواره و آویزهای باریک و بلند اجتناب کنید.

صورت مستطيلي (لاغر و كشيده)

باید کاری کنید که صورت کوتاه‌تر و پهن‌تر جلوه کند بنابراین باید مو تا كناره‌هاي چانه بيايد همچنین هرقدر قد مو كوتاه‌تر باشد بهتر است.  اگر شنیون می‌کنید از آرایشگرتان بخواهید از شنیون‌هایی استفاده کند که موها در کنار صورت قرار می‌گیرند .


صورت مثلثی

سرخپوست شوید

باید کاری کنید که پهنای ناحیه پیشانی بیشتر به نظر بیاید و چانه و گونه كم عرض جلوه کنند به همین دلیل برای صورت‌های مثلثی مدل‌های فر و حالت‌داری که قاب صورت را دربربگیرد مناسب است، همچنین مدل‌های یکدست و ساده که تا زیر شانه بیایند هم می‌تواند برای شما مناسب باشد. مدل‌های درهم و برهم که روی شانه بیایند و  لایه‌لایه زده شده ‌باشند هم برای شما مناسب است.مدل‌های بسیار شلوغ که موها را پرحجم نشان می‌دهند مثل مدل‌های سرخپوستی هم می‌توانند انتخاب خوبی باشند. یادتان نرود که چتری‌های بلند هم می‌تواند شما را زیباتر کنند.

از این مدل‌ها پرهیز کنید

از مدل‌های بلندی که دور قاب صورت را نمی‌گیرند پرهيز كنيد چراکه پیشانی و قسمت سر را پهن‌تر جلوه می‌دهند و کاری می‌کنند که چانه هم باریک‌تر از آنچه هست جلوه کند.


صورت‌‌های لوزی

لایه‌به لایه به شما می‌آید

شما در انتخاب مدل مو مشکل چندانی نخواهید داشت چرا که بسیاری از مدل‌ها برای شما برازنده است. یک مدل یکدست که تا روی شانه‌ها بیاید یا مدلی حالت‌دار بلند هم می‌تواند برای شما مناسب باشد. موهای فر با قد متوسط تا زیر چانه بیاید هم انتخاب خوبی برای شماست؛ اگر می‌خواهید موهای‌تان را بلند کنید و تا روی شانه‌ها بیاورید پیشنهاد می‌کنیم مدلی را انتخاب کنید که در اطراف قاب صورت کمی لایه لایه شده‌باشد؛ علاوه بر اینها گذاشتن مدل چتری هم می‌تواند صورت لوزی‌شکل شما را زیباتر جلوه دهد. یادتان باشد که باید کاری کنید که استخوان گـونه باریک جلوه داده ‌شود و پهنای پیشانی و فک را افزایش دهد.

از این مدل‌ها پرهیز کنید


http://kharid5.com/%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D8%A8-%D8%B1%D9%86%DA%AF-%D9%85%D9%88/
-
http://kharid5.com/%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D8%A8-%D8%B1%D9%86%DA%AF-%D9%85%D9%88/

http://kharid5.com/%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D8%A8-%D8%B1%D9%86%DA%AF-%D9%85%D9%88/
-
http://kharid5.com/%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D8%A8-%D8%B1%D9%86%DA%AF-%D9%85%D9%88/

http://kharid5.com/%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D8%A8-%D8%B1%D9%86%DA%AF-%D9%85%D9%88/
-
http://kharid5.com/%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D8%A8-%D8%B1%D9%86%DA%AF-%D9%85%D9%88/

http://kharid5.com/%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D8%A8-%D8%B1%D9%86%DA%AF-%D9%85%D9%88/
-
http://kharid5.com/%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D8%A8-%D8%B1%D9%86%DA%AF-%D9%85%D9%88/

شینیون های جذاب موی عروس 2014

ارسال شده توسط modelmoo در تاریخ 04 Mar 2014

 • در دسته: دسته‌بندی نشده
 • دیدگاه‌ها خاموش

شینیون های جذاب موی عروس 2014

شینیون های جذاب موی عروس 2014

 

عکس های جذاب از مدل آرایش و شینیون موی عروس برای شما عزیزان.

شینیون های جذاب موی عروس 2014
 
شینیون های جذاب موی عروس 2014
 
شینیون های جذاب موی عروس 2014
 
شینیون های جذاب موی عروس 2014
 
شینیون های جذاب موی عروس 2014
 
شینیون های جذاب موی عروس 2014
 
شینیون های جذاب موی عروس 2014
 
شینیون های جذاب موی عروس 2014
 
شینیون های جذاب موی عروس 2014
 
شینیون های جذاب موی عروس 2014

http://kharid5.com/%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D8%A8-%D8%B1%D9%86%DA%AF-%D9%85%D9%88/
-
http://kharid5.com/%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D8%A8-%D8%B1%D9%86%DA%AF-%D9%85%D9%88/

http://kharid5.com/%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D8%A8-%D8%B1%D9%86%DA%AF-%D9%85%D9%88/
-
http://kharid5.com/%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D8%A8-%D8%B1%D9%86%DA%AF-%D9%85%D9%88/

http://kharid5.com/%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D8%A8-%D8%B1%D9%86%DA%AF-%D9%85%D9%88/
-
http://kharid5.com/%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D8%A8-%D8%B1%D9%86%DA%AF-%D9%85%D9%88/

http://kharid5.com/%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D8%A8-%D8%B1%D9%86%DA%AF-%D9%85%D9%88/
-
http://kharid5.com/%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D8%A8-%D8%B1%D9%86%DA%AF-%D9%85%D9%88/

ژست عکس عروس و داماد جدید

ارسال شده توسط modelmoo در تاریخ 04 Mar 2014

 • در دسته: دسته‌بندی نشده
 • دیدگاه‌ها خاموش

ژست عکس عروس و داماد جدید

z204683256  دوست دارید روز عروسیتون آب و هوا چه جوری باشه؟؟؟

1- بهاری2- گرم و آفتابی

3- ابری و بارونی4- سرد برفیدوستای مجرد 
بگن که دوست دارن روز عروسیشون آب و هوا چطور باشه

و

دوستای متاهل بگن روز عروسیشون آب و هوا چطور بوده؟

z204683256 *** اگه مایل هستین یه خاطره از روز عروسیتون توی قسمت نظرات درج کنید***
ممنون

 
موضوعات مرتبط: ژست عروس داماد

تاريخ : چهارشنبه بیست و پنجم دی 1392 | | نویسنده : ستاره | 9 نظر

بازديد : 13968

 

دارد برف می آید …

در گوش دانه های برف نام تو را زمزمه خواهم کرد تا برف زمستانی از شوق حضورت بهار را لمس کند.

 * بقیه در ادامه مطلب *

موضوعات مرتبط: ژست عروس داماد

ادامه مطلب

تاريخ : جمعه پانزدهم آذر 1392 | | نویسنده : ستاره | آرشیو نظرات

بازديد : 10077

تشریف ببرید ادامه مطلب…

 
موضوعات مرتبط: ژست عروس داماد

ادامه مطلب

تاريخ : جمعه دهم آبان 1392 | | نویسنده : ستاره | آرشیو نظرات

بازديد : 8579

برای مشاهده ادامه عکسها در سایز واقعی به ادامه مطلب بروید…

    

   این پست چندتا لایک داره؟؟؟

 
موضوعات مرتبط: ژست عروس داماد

ادامه مطلب

تاريخ : شنبه سی ام شهریور 1392 | | نویسنده : ستاره | آرشیو نظرات

http://kharid5.com/%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D8%A8-%D8%B1%D9%86%DA%AF-%D9%85%D9%88/
-
http://kharid5.com/%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D8%A8-%D8%B1%D9%86%DA%AF-%D9%85%D9%88/

http://kharid5.com/%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D8%A8-%D8%B1%D9%86%DA%AF-%D9%85%D9%88/
-
http://kharid5.com/%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D8%A8-%D8%B1%D9%86%DA%AF-%D9%85%D9%88/

http://kharid5.com/%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D8%A8-%D8%B1%D9%86%DA%AF-%D9%85%D9%88/
-
http://kharid5.com/%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D8%A8-%D8%B1%D9%86%DA%AF-%D9%85%D9%88/

http://kharid5.com/%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D8%A8-%D8%B1%D9%86%DA%AF-%D9%85%D9%88/
-
http://kharid5.com/%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D8%A8-%D8%B1%D9%86%DA%AF-%D9%85%D9%88/

مارک رنگ مو عسلی

ارسال شده توسط modelmoo در تاریخ 04 Mar 2014

 • در دسته: دسته‌بندی نشده
 • دیدگاه‌ها خاموش

مارک رنگ مو عسلی

مارک رنگ مو

۱۴-اسفند-۱۳۹۰, ۰۲:۴۱ عصر
ارسال: #1
stargirl آفلاین
يه دوست خوب
***
ارسال‌ها: 80
تاریخ عضویت: ۳-اسفند-۱۳۸۹
چوق: 0

سپاس ها 157
سپاس شده 152 بار در 36 ارسال
مارک رنگ مو

سلام. من می خوام موهامو خودم رنگ کنم. نمی دوم چه مارک رنگ مویی بهتر هست که براق باشه و بعد از شستشو خراب نشه . لطفا مارک و قیمتش رو هم می گید . ممنون

بدون اميد، هزار آسمان فراواني هم ديناري نمي ارزد

یافتن تمامی ارسال‌های این کاربر
نقل قول این ارسال در پاسخ

۱۴-اسفند-۱۳۹۰, ۰۲:۴۳ عصر
ارسال: #2
بهاردخت آفلاین
صاحب خونه
*****
ارسال‌ها: 2,120
تاریخ عضویت: ۲۷-شهريور-۱۳۹۰
چوق: 38

سپاس ها 13404
سپاس شده 33644 بار در 13547 ارسال
RE: مارک رنگ مو

به نظرم لورال از همه بهتره(تو عرف میگن اورئآل Big Grin ) قیمتش فکر کنم 18 باشه
یافتن تمامی ارسال‌های این کاربر
نقل قول این ارسال در پاسخ
 سپاس شده توسط stargirl ، tarannome baran ، a3moon

۱۴-اسفند-۱۳۹۰, ۰۲:۵۰ عصر
ارسال: #3
kosar آفلاین
و پسرم سناتوررررر پیشین امیرعلی خخخخخخه
****
  ارسال‌ها: 519
تاریخ عضویت: ۱۰-بهمن-۱۳۹۰
چوق: 8

سپاس ها 11277
سپاس شده 8980 بار در 3389 ارسال
RE: مارک رنگ مو

عزیزم اورال خوبه 18 تومن /گارنیه خوبه فکر میکنم 10 تومن / الیو هم خوبه 9 تومنه کیفیتشم خوبه من الیو رو ترکیب میکنم.

امسال هم تن قرمزی مده مسی/شکلاتی/شرابی تیره


اسپم در تاپیک ها=اخطار
توهین به مدیران=محرومیت از انجمن
از گذاشتن عکس های بی حجاب و بدون سانسور خودداری کنید
تاپیک عکس فقط عکس بدون هیچ پست اضافه.

من و پسرم”اینجا رو دوست داریم”

عکس جدید امیر علی در تاپیک عکس نینی های خوشگل صفحه 64و 70Wink

یافتن تمامی ارسال‌های این کاربر
نقل قول این ارسال در پاسخ
 سپاس شده توسط stargirl

۱۴-اسفند-۱۳۹۰, ۰۳:۰۳ عصر (آخرین تغییر در این ارسال: ۱۴-اسفند-۱۳۹۰ ۰۳:۰۶ عصر توسط mahshid.)
ارسال: #4
mahshid غایب
……
****
ارسال‌ها: 439
تاریخ عضویت: ۲۹-مهر-۱۳۹۰
چوق: 0

سپاس ها 3643
سپاس شده 2536 بار در 1257 ارسال
RE: مارک رنگ مو

(۱۴-اسفند-۱۳۹۰ ۰۲:۴۳ عصر)بهاردخت نوشته است:  به نظرم لورال از همه بهتره(تو عرف میگن اورئآل Big Grin ) قیمتش فکر کنم 18 باشه

عزیزم توی تلفظ فرانسویش L اولش خونده نمیشه !Big Grin
من اورئال قبلا استفاده میکردم
اول خیلی خوب شد
ولی بعد دیدم موقعی که ریشه ی موهام در میومد و میخواستم ریشه گیری کنم باهاش ،‌یه مقدار دو رنگ از کار در میومد !
رنگ براق و خوبیه ولی به قول یکی از آشناهامون که آرایشگره ،‌کار کردن باهاش سخته . مخصوصا وقتی بخوای با همون رنگ ریشه گیری کنی .
ضمن اینکه اگه موهات بلند باشه (‌مثل من )‌به صرفه هم نیست
چون مقدارش جوریه که اگه موت بلند باشه یک دونه ش موهاتو کامل پوشش نمیده

اینم از تجربیاتم با اورئالBig Grin


گارنیه هم 5 بار گذاشتم
رنگ خوبیه و مو رو نرم میکنه
رنگی که به مو میده خیلی طبیعیه

ولی دو تا اشکال داره :
1. مقدار آمونیاکش به نسبت بعضی رنگ موهای دیگه زیاده و به مرور زمان مو رو خراب میکنه
2. مقدار هر تیوپش خیلی کمه. 40 میله !!!


در جستجوی قلبِ زیبا باش نه صورتِ زیبا/
زیرا هر آنچه زیباست همیشه خوب نمی­ماند/
امـا آنچه خوب است همیشه زیباستHeart

یافتن تمامی ارسال‌های این کاربر
نقل قول این ارسال در پاسخ
 سپاس شده توسط stargirl ، الناز ، parnian ، tarannome baran

۱۴-اسفند-۱۳۹۰, ۰۶:۰۱ عصر
ارسال: #5
par par آفلاین
يه دوست صميمي
****
ارسال‌ها: 316
تاریخ عضویت: ۵-اسفند-۱۳۹۰
چوق: 0

سپاس ها 440
سپاس شده 829 بار در 385 ارسال
RE: مارک رنگ مو

تلفظ انگیلیسی لورال هستش که تو تلویزیون هم همینو میگن. منم از همین رنگ استفاده می‌کنم و راضیم.
یافتن تمامی ارسال‌های این کاربر
نقل قول این ارسال در پاسخ
 سپاس شده توسط stargirl

۱۵-اسفند-۱۳۹۰, ۰۱:۵۲ صبح (آخرین تغییر در این ارسال: ۱۷-اسفند-۱۳۹۰ ۰۳:۰۸ صبح توسط وینی.)
ارسال: #6
وینی آفلاین
صاحب خونه
*****
ارسال‌ها: 1,276
تاریخ عضویت: ۳-دي-۱۳۹۰
چوق: 38

سپاس ها 887
سپاس شده 2479 بار در 996 ارسال
RE: مارک رنگ مو

من انواع رنگ مو رو به سرم زدم و الان هم یه دوجین رنگ مو تو کمدم دارم Big Grin
اگر ترکیب رنگ و اکسیدان برای بعضی ها که تجربه نکردن سخت به نظر بیاد همون اورءال بخصوص casting که بدون آمونیاک هست رو توصیه می کنم .
رنگ های koleston و wella هم پک هستند .
ولی سایر رنگها تا اونجا که امتحان کردم رنگ بد وجود نداره فقط اصلا میونه خوبی با پادینا ندارم که متاسفانه اکثرسالن دارها از اون بخاطر به صرفه بودن استفاده می کنند .
رنگ موی screen و bes , voila ، Revlon , reitonهم خوبندو به صرفه تر هستند ، اصولا رنگ موهای ایتالیایی و اسپانیایی به سر ایرانیها بهتر می سازه .
کسانی هم که می خوان موشون بقولی آسیب نبینه رنگ موی phyto که پک هست خیلی خوبه ولی 27-28 هست قیمتش Exclamation

-گذاشتن عکس ایرانی مطلقا ممنوع و پیگرد قانونی دارد
-لباس عروس خارجی بایدباپوشش سر و دست باشد
-به منظور حفظ حریم خصوصی، از گذاشتن عکس خود برای سایر اعضاءبصورت آنلاین جداخودداری نمائید
- به هر گونه مطلب وبحث خارج ازموضوع تاپیکها اخطار داده میشود . پس دوستان گلم خودتون بیشتر رعایت کنید تا دچار مشکل نشیم New1

یافتن تمامی ارسال‌های این کاربر
نقل قول این ارسال در پاسخ
 سپاس شده توسط stargirl ، eglantine ، atena ، tarannome baran ، زورو ، a3moon ، tana

۱۷-اسفند-۱۳۹۰, ۰۸:۵۸ صبح
ارسال: #7
زرین جوزن آفلاین
زی زی گولو
**
ارسال‌ها: 31
تاریخ عضویت: ۱۲-مهر-۱۳۹۰
چوق: 0

سپاس ها 0
سپاس شده 42 بار در 23 ارسال
RE: مارک رنگ مو

برا کسایی که حساسیت دارن رنگ موی پالت عالیه المانیه و12 تومن .
راستی کسی هست که دستور رنگ موی گیاهی رو بدونه اخه دوستم به حنا نمی دونم چی اضافه می کنه گه رنگ موهاش فندقی می شه ولی به من نمی گه CryingCrying

عشق بر تدبير خندد زان که در صحراي عقل / هرچه تدبير است جز بازيچه ي تقدير نيست

یافتن تمامی ارسال‌های این کاربر
نقل قول این ارسال در پاسخ
 سپاس شده توسط stargirl

۱۷-اسفند-۱۳۹۰, ۱۰:۲۵ صبح (آخرین تغییر در این ارسال: ۱۷-اسفند-۱۳۹۰ ۱۰:۲۷ صبح توسط ندا..)
ارسال: #8
ندا. آفلاین
يه دوست صميمي
****
ارسال‌ها: 317
تاریخ عضویت: ۴-خرداد-۱۳۹۰
چوق: 0

سپاس ها 233
سپاس شده 557 بار در 261 ارسال
RE: مارک رنگ مو

من آکوارلی میزنم خیلی خوبه موهارو خیلی نرم و ابریشمی میکنهفکر میکنم 7500 باشه


میدونستید گل سرخ وشعبه هاش که انقدر رنگ موهاشون قشنگ میشه از مارک دوگاری استفاده میکنن که 2500هستش


فرق است میان دوست داشتن و داشتن دوست، داشتن دوست استمرار لحظه های دوست داشتن استHeart

یافتن تمامی ارسال‌های این کاربر
نقل قول این ارسال در پاسخ
 سپاس شده توسط stargirl ، honest

۱۷-اسفند-۱۳۹۰, ۰۷:۵۱ عصر (آخرین تغییر در این ارسال: ۱۸-اسفند-۱۳۹۰ ۰۲:۲۶ صبح توسط وینی.)
ارسال: #9
وینی آفلاین
صاحب خونه
*****
ارسال‌ها: 1,276
تاریخ عضویت: ۳-دي-۱۳۹۰
چوق: 38

سپاس ها 887
سپاس شده 2479 بار در 996 ارسال
RE: مارک رنگ مو

(۱۷-اسفند-۱۳۹۰ ۰۸:۵۸ صبح)زرین جوزن نوشته است:  برا کسایی که حساسیت دارن رنگ موی پالت عالیه المانیه و12 تومن .
راستی کسی هست که دستور رنگ موی گیاهی رو بدونه اخه دوستم به حنا نمی دونم چی اضافه می کنه گه رنگ موهاش فندقی می شه ولی به من نمی گه CryingCrying

خب چرا رنگ حنا نمی خری ، عطاریها دارن Wink


(۱۷-اسفند-۱۳۹۰ ۱۰:۲۸ صبح)جوجو نوشته است:  بچه ها چه رنگ مویی دخترونه هستش ؟

عزیزم بستگی داره رنگ موی طبیعی خودت چطوره .
اگه مشکی هستی n3 یا n4بزنی قهوه ای تیره و متوسط هست و تو ذوق هم نمی زنه . بازم می گم بستگی به رنگ موی خودت داره .


-گذاشتن عکس ایرانی مطلقا ممنوع و پیگرد قانونی دارد
-لباس عروس خارجی بایدباپوشش سر و دست باشد
-به منظور حفظ حریم خصوصی، از گذاشتن عکس خود برای سایر اعضاءبصورت آنلاین جداخودداری نمائید
- به هر گونه مطلب وبحث خارج ازموضوع تاپیکها اخطار داده میشود . پس دوستان گلم خودتون بیشتر رعایت کنید تا دچار مشکل نشیم New1

یافتن تمامی ارسال‌های این کاربر
نقل قول این ارسال در پاسخ

۲۱-اسفند-۱۳۹۰, ۱۰:۲۱ صبح
ارسال: #10
سراب آفلاین
مشاور مخصوص نالیکس احترام بزارید هههه
*****
ارسال‌ها: 2,409
تاریخ عضویت: ۵-بهمن-۱۳۹۰
چوق: 15

سپاس ها 87846
سپاس شده 44664 بار در 18236 ارسال
RE: مارک رنگ مو

من موهام مشکی و چشمام رنگی و پوستم سفیده
موهام مشکیش خیلیه بازم n3 n4 خوبه
ارایشگاه توی تهران کجا برم رنگ بزارم

3 (12)


http://kharid5.com/%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D8%A8-%D8%B1%D9%86%DA%AF-%D9%85%D9%88/
-
http://kharid5.com/%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D8%A8-%D8%B1%D9%86%DA%AF-%D9%85%D9%88/

http://kharid5.com/%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D8%A8-%D8%B1%D9%86%DA%AF-%D9%85%D9%88/
-
http://kharid5.com/%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D8%A8-%D8%B1%D9%86%DA%AF-%D9%85%D9%88/

http://kharid5.com/%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D8%A8-%D8%B1%D9%86%DA%AF-%D9%85%D9%88/
-
http://kharid5.com/%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D8%A8-%D8%B1%D9%86%DA%AF-%D9%85%D9%88/

http://kharid5.com/%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D8%A8-%D8%B1%D9%86%DA%AF-%D9%85%D9%88/
-
http://kharid5.com/%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D8%A8-%D8%B1%D9%86%DA%AF-%D9%85%D9%88/

مدل شنیون و ارایش جدید 2014

ارسال شده توسط modelmoo در تاریخ 04 Mar 2014

 • در دسته: دسته‌بندی نشده
 • دیدگاه‌ها خاموش

http://kharid5.com/%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D8%A8-%D8%B1%D9%86%DA%AF-%D9%85%D9%88/
-
http://kharid5.com/%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D8%A8-%D8%B1%D9%86%DA%AF-%D9%85%D9%88/

http://kharid5.com/%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D8%A8-%D8%B1%D9%86%DA%AF-%D9%85%D9%88/
-
http://kharid5.com/%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D8%A8-%D8%B1%D9%86%DA%AF-%D9%85%D9%88/

http://kharid5.com/%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D8%A8-%D8%B1%D9%86%DA%AF-%D9%85%D9%88/
-
http://kharid5.com/%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D8%A8-%D8%B1%D9%86%DA%AF-%D9%85%D9%88/

http://kharid5.com/%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D8%A8-%D8%B1%D9%86%DA%AF-%D9%85%D9%88/
-
http://kharid5.com/%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D8%A8-%D8%B1%D9%86%DA%AF-%D9%85%D9%88/

مدل شنیون برای صورت گرد

ارسال شده توسط modelmoo در تاریخ 04 Mar 2014

 • در دسته: دسته‌بندی نشده
 • دیدگاه‌ها خاموش

مدل شنیون برای صورت گرد

با تغییر کردن رنگ مو آرایش صورت بایدچگونه باشد

با تغییر کردن رنگ مو آرایش صورت بایدچگونه باشدبا تغییر کردن رنگ مو آرایش صورت بایدچگونه باشد   تغییر رنگ موها ، رنگ چهره را نیز تغییر مى‌دهد؟ به این ترتیب رنگ آرایشی که قبلا” از آن استفاده مى‌کردید دیگر جوابگو نخواهد بود.بابی براون راه حل جالبی دارد بابی براون، آرایشگر هنرمند و با تجربه و نویسندۀ کتابهای پرفروش دربارۀ مسائل آرایشی ، […]

 

==>> ادامه مطلب با تغییر کردن رنگ مو آرایش صورت بایدچگونه باشد . . .

 

برچسب ها :


http://kharid5.com/%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D8%A8-%D8%B1%D9%86%DA%AF-%D9%85%D9%88/
-
http://kharid5.com/%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D8%A8-%D8%B1%D9%86%DA%AF-%D9%85%D9%88/

http://kharid5.com/%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D8%A8-%D8%B1%D9%86%DA%AF-%D9%85%D9%88/
-
http://kharid5.com/%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D8%A8-%D8%B1%D9%86%DA%AF-%D9%85%D9%88/

http://kharid5.com/%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D8%A8-%D8%B1%D9%86%DA%AF-%D9%85%D9%88/
-
http://kharid5.com/%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D8%A8-%D8%B1%D9%86%DA%AF-%D9%85%D9%88/

http://kharid5.com/%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D8%A8-%D8%B1%D9%86%DA%AF-%D9%85%D9%88/
-
http://kharid5.com/%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D8%A8-%D8%B1%D9%86%DA%AF-%D9%85%D9%88/

پیچاندن مدل موجی مو

ارسال شده توسط modelmoo در تاریخ 04 Mar 2014

 • در دسته: دسته‌بندی نشده
 • دیدگاه‌ها خاموش

پیچاندن مدل موجی مو

آموزش شینیون زیبا برای موهای کوتاه

date تیر ۹م, ۱۳۹۲ user ملیکا بینا پــرینت پــرینت

1x1.trans آموزش شینیون زیبا برای موهای کوتاهدر پستهای گذشته مدلها و ایده های زیادی برای شینیون موها داشتیم که اغلب موهای بلند میطلبیند و با موی کوتاه در نمی آمدند اما تصمیم گرفتیم در این پست آموزش شینیونی بسیار زیبا و ساده را داشته باشیم که با موهای کوتاه در می آید،به این مدل ،موجی هم میگویند که در ادامه مطلب میتوانید آموزش آنرا مشاهده کنید

1x1.trans آموزش شینیون زیبا برای موهای کوتاهقد موها برای این مدل تا پایین گردن هم که باشد کافیست؛مثل همه ی شینیون ها ابتدا موها را براشینگ یا با بیگودی حالت میدهیم،موها را از گوش تا گوش سر به دو قسمت جدا میکنیم قسمت جلوی سر را کیلیپس زده

1x1.trans آموزش شینیون زیبا برای موهای کوتاهحالا از سمت راست سر یک مثلث با پایه ی ۵ سانتیمتری (ار تاج سر تا گردن)جدا کرده و با کش همرنگ مو میبندیم،سپس از جایی که موها بسته شدند را پیچی شبیه موج  مانند تصویر پایین سر و روی گردن داده و با سنجاق روی سر محکم میکنیم

1x1.trans آموزش شینیون زیبا برای موهای کوتاهدوباره در قسمت وسط سر یک مثلث با پایه ی حدود ۴ سانتی متری ایجاد میکنیم

1x1.trans آموزش شینیون زیبا برای موهای کوتاهحالا مانند ولی کنار و روی موج اولی ،با پیچاندن مو موجی دیگر ایجاد می کنیم

1x1.trans آموزش شینیون زیبا برای موهای کوتاههمینکار را تکرار میکنیم دوباره تکه ای دیگر از مو برداشته و میپیچانیم و بالا تر از موج قبلی قرار می دهیم ،دقت کنید که سمت پیچاندن موها همگی به یک سمت راست هستند(همه موجها به یک سمت،سمت راست سوق دارند)

1x1.trans آموزش شینیون زیبا برای موهای کوتاهباز هم به سمت چپ سر رفته و باز قسمتی دیگر از مو را گرفته و پیچ و تاب میدهیم،تعداد تکه ها به سلیقه ی خوداتن است در اینجا ۶ تکه مو را گرفته و موج ساخته ایم

1x1.trans آموزش شینیون زیبا برای موهای کوتاههمانطور که میبینید نوبت می رسد به قسمت جلویی سر که کلیپس کرده بودیم ابتدا فرق را جدا کرده و چه از چپ چه از راست باز موجی متناسب به دیگر موجها ایجاد کرده و سنجاق می زنیم

1x1.trans آموزش شینیون زیبا برای موهای کوتاهو موجی با آن تکه ی جلویی برای رو و مجاور گوش نیز درست کرده و در نهایت با سنجاق محکم کرده و با تافت و اسپری مو آن را ثابت می کنیم

عشق در خدمت زیبایی است و از او نشات می گیرد

زیبــاشـــو دات کام

 

موضوعات مرتبط

می توانید به آخر صفحه مراجعه کنید و کامنت بگذارید

۲۳ دیدگاه برای “آموزش شینیون زیبا برای موهای کوتاه”

قبلی12بعدی
 1. فریبا می‌گه:

  خیلی خوب بود.میشه زود.زود مدلهای جدید بزارین مرسییییییییییی……

  [پاسخ]

 2. سحر می‌گه:

  با سلام. من چند ماهه که موهامو با صافی شرکت لنیز صاف کردم. الان پوست سرم به شدت چرب شده و شوره زده ولی ساقه هام خشکه. ریزش مو هم پیدا کردم . حالا برای ریشه گیری شما چه چیزی رو پیشنهاد میکنید که این عوارض رو نداشته باشه. در مورد المنت که برای صافی مو اومده هم لطفا توضیح بدین. خیلی خیلی ممنون. یه سوال دیگه اینکه موی فر و خشک رو چجوری میشه بلوند کرد که اسیب نبینه؟ آخه ما هم دل داریم.آرزومه یه بار موهامو بلوند کنم. یه دنیا ممنون

  [پاسخ]

 3. محبوبه می‌گه:

  من تازه سایت شده ام خیلی خوب و عالیه ممنونم

  [پاسخ]

 4. لیلا می‌گه:

  سلام ….. من تازه وارد این سایتم….. مدل خیلی خوبیه. ممنون مرسی

  [پاسخ]

 5. sara می‌گه:

  perfact bood mamnon kheli raht bood.

  [پاسخ]

 6. الهام می‌گه:

  ملیکا جون من موهام کوتاهه کوتاه بلند تقریبا تا زیر گردنم ولی مدلهای پفی رو بیشتر می پسندم اونهای که از ابزار استفاده میشه.
  میشه در این باره کمکم کنید
  همیشه ترجیح میدم خودم موهامو درست کنم تا برم به آرایشگاه اما این مدل رو نمیدونم واقعا چیکار کنم
  سایت شما خیلی بهم کمک میکنه امیدوارم اینبار هم بتونم رو کمکتون حساب کنم

  [پاسخ]

 7. چیستا می‌گه:

  mamnonam golam.fadat

  [پاسخ]

 8. چیستا می‌گه:

  rasti mishe shenyon ba tor ham amozesh bedin???lotfan

  [پاسخ]

 9. چیستا می‌گه:

  salam melika jan khobi?khaste nabashi.dost azizam man o rahnemaie mikoni.ye moshtari daram mohash paye 7 hast .yesani rosh rishe dashte ke khode mohash hast.meshki .tagriban paye 2.mikhad mohash eyne tasvire ke barat mizaram beshe.be sharti ke rishash hamon ye sant meshki bemone.
  http://www.8pic.ir/images/58607830564264590898.jpg

  mamnon misham komakam koni begi chika konam khob az ab dar biad.montazere pasokhetam.
  dar zemn mishe tarkib rangesham begi.akx 2 ham tarkibesho bego.ba tashakor
  http://www.8pic.ir/images/64258151304407048911.jpg

  [پاسخ]

  ملیکا بینا پاسخ در تاريخ مرداد ۲۸م, ۱۳۹۲ ۰۸:۴۴:

  سلام چیستا جان-اولی باید بیارید رو پایه ی ۹ و بعدش طبیعی ۸ و ۱-۲ سانت واریاسیون نقره ایو اکسیدان ۱ بزنید و با پایه ۷ نمیشه به این روشنی دراورد و دومی هم پایه ۹ میخواد و شکلاتی۷ و کمی دودی ۹ با اکسیدان۱ -شاد و تندرست باشید

  [پاسخ]

 10. خرم سلطان می‌گه:

  گفتم کوتاه نه بلند مو های من کوتاست یعنی گرد .

  [پاسخ]

 11. خرم سلطان می‌گه:

  گفتم کوتاه .

  [پاسخ]

 12. نفس می‌گه:

  زیبا بود

  [پاسخ]

 13. مارال می‌گه:

  سلام بی زحمت مدل بافت موی جلوی سر مهری ماه رو اگه میشه توضیح بدید مرسی

  [پاسخ]

 14. ندا می‌گه:

  سلام من وافعا از تمام مطالبتون لذت میبرم.میخواستم خواهش کنم که شنیون واسه موی کوتاهتر از اینم بذارید.سپاسگذارم

  [پاسخ]

 15. لواشک می‌گه:

  سلام .ممنون اززحماتتون انشاالله همیشه موفق باشی

  [پاسخ]

 16. armita shiroodi می‌گه:

  دستت درد نکنه دمت گرم خیلی ممنون هرچی بگم کم گفتم انشا الله ادامه بدی در مورد گریم هم مطلب بنویس دوستت دارم

  [پاسخ]

 17. maral می‌گه:

  فک کنم اگه بالای متن رو بخونید نوشته برای مو های کوتاه ی کم جور در نمیاد عکس ها وتوضیحات بیشتر برا موی بلنده واقا نیس؟

  [پاسخ]

 18. سحر می‌گه:

  خیلی زیبا و ساده بود مرسیییییییییییییییی

  [پاسخ]

 19. pary 2012 می‌گه:

  مرسی ملیکا جون! مدل قشنگی بود.موفق و تندرست باشی عزیزم!

  [پاسخ]

 20. نازی می‌گه:

  ببخشید این واسه موهای کوتاه بود!؟
  بلندش اونوقت چه قدیه!

  [پاسخ]


http://kharid5.com/%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D8%A8-%D8%B1%D9%86%DA%AF-%D9%85%D9%88/
-
http://kharid5.com/%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D8%A8-%D8%B1%D9%86%DA%AF-%D9%85%D9%88/

http://kharid5.com/%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D8%A8-%D8%B1%D9%86%DA%AF-%D9%85%D9%88/
-
http://kharid5.com/%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D8%A8-%D8%B1%D9%86%DA%AF-%D9%85%D9%88/

http://kharid5.com/%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D8%A8-%D8%B1%D9%86%DA%AF-%D9%85%D9%88/
-
http://kharid5.com/%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D8%A8-%D8%B1%D9%86%DA%AF-%D9%85%D9%88/

http://kharid5.com/%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D8%A8-%D8%B1%D9%86%DA%AF-%D9%85%D9%88/
-
http://kharid5.com/%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D8%A8-%D8%B1%D9%86%DA%AF-%D9%85%D9%88/

مدلهای جدید کوتاهی مو 2013

ارسال شده توسط modelmoo در تاریخ 04 Mar 2014

 • در دسته: دسته‌بندی نشده
 • دیدگاه‌ها خاموش

مدلهای جدید کوتاهی مو 2013

مدل موی جدید زنانه کوتاه و بلند

شـــــــــــــــما کدومو میپســــــــــــندید؟؟؟

1.


مدل موی جدید زنانه کوتاه و بلند

2.
مدل موی جدید زنانه کوتاه و بلند

3.
مدل موی جدید زنانه کوتاه و بلند


4.
مدل موی جدید زنانه کوتاه و بلند

5.
مدل موی جدید زنانه کوتاه و بلند

6.
مدل موی جدید زنانه کوتاه و بلند

7.

مدل موی جدید زنانه کوتاه و بلند


8.
مدل موی جدید زنانه کوتاه و بلند

9.

مدل موی جدید زنانه کوتاه و بلند10.
مدل موی جدید زنانه کوتاه و بلند


11.
مدل موی جدید زنانه کوتاه و بلند

12.

مدل موی جدید زنانه کوتاه و بلند


13.
مدل موی جدید زنانه کوتاه و بلند14.
مدل موی جدید زنانه کوتاه و بلند


15.
مدل موی جدید زنانه کوتاه و بلند16. مدل موی جدید زنانه کوتاه و بلند17.
مدل موی جدید زنانه کوتاه و بلند


18.
مدل موی جدید زنانه کوتاه و بلند


19.
مدل موی جدید زنانه کوتاه و بلند

20.

مدل موی جدید زنانه کوتاه و بلند

21.

مدل موی جدید زنانه کوتاه و بلند

22

مدل موی جدید زنانه کوتاه و بلند

23.

مدل موی جدید زنانه کوتاه و بلند

24.

مدل موی جدید زنانه کوتاه و بلند

25.

مدل موی جدید زنانه کوتاه و بلند

26.

مدل موی جدید زنانه کوتاه و بلند

__________________

الهی!
به داده ات شکر و نداده ات شکر و به گرفته ات شکر
که داده ات رحمت است و نداده ات حکمت است و گرفته ات امتحان است …

مدل موی جدید زنانه کوتاه و بلند

Melika آفلاين است پاسخ با نقل قول
9 نفر نوشته را پسندیده اند :
قديمي 06-10-2013   #2 (لینک نوشته)

بانـــوی جهـــنمی

Miss.SheydA's Avatar

تاريخ عضويت: Jan 2008
جنسیت:
کشور:
وضعیت تاهل: مجرد
محل سكونت: جایی شبیه زمین
ارسالها: 14,799
سپاس هاي ايشان از ديگران: 27,533
سپاس های دیگران از ایشان : 21,525

ارسال پیام خصوصی

پيش فرض پاسخ : مدل موی جدید زنانه کوتاه و بلند

مدل موی جدید زنانه کوتاه و بلند

این خوبه
البته یه کم از این کوتاهتر
به شدت دوست دارم بزنم ولی خانوادم نمیذارن
میگن حیفه

__________________

Never I ask you, what never I gave
But you gave me your emptiness
That, I take to my grave
So, let this heart be still
Miss.SheydA آفلاين است پاسخ با نقل قول
4 نفر نوشته را پسندیده اند :
قديمي 06-10-2013   #3 (لینک نوشته)

سرپرست تالار پای درد دل شما

shooting-star's Avatar

وضعیت من:

Angelic
تاريخ عضويت: Apr 2013
جنسیت:
کشور:
وضعیت تاهل: مجرد
محل سكونت: [ سلـــول ِ انفــرادی ]
ارسالها: 8,356
سپاس هاي ايشان از ديگران: 9,313
سپاس های دیگران از ایشان : 10,301

ارسال پیام خصوصی

پيش فرض پاسخ : مدل موی جدید زنانه کوتاه و بلند

مدل موی جدید زنانه کوتاه و بلند

دوس دارم کنار موهامو اینجوری کنم
حیف موهام خیلی بلنده واقعا حیفه زحمت چندین و چن سالمو پنج دقیقه ای هدر بدم

کسی بلده اینجوری ببافه بالای موهارو به منم یاد بده؟
مدل موی جدید زنانه کوتاه و بلند

__________________

مدل موی جدید زنانه کوتاه و بلند
shooting-star هم اکنون آنلاين است پاسخ با نقل قول
قديمي 06-10-2013   #4 (لینک نوشته)

یـــــــاس بــــــلـــــــــور

persian_girl's Avatar

وضعیت من:

Sad
تاريخ عضويت: Oct 2005
جنسیت:
کشور:
محل سكونت: زیر آسمون خدا
ارسالها: 9,638
سپاس هاي ايشان از ديگران: 15,678
سپاس های دیگران از ایشان : 8,007

ارسال پیام خصوصی

پيش فرض پاسخ : مدل موی جدید زنانه کوتاه و بلند

مدل موی جدید زنانه کوتاه و بلند

این مدل رو خیلی دوست دارم ولی خب نمیشه دیگه مادرممیگه حیفه کوتاه نکن.
یه مدل هم دیدم مثل این منتها اون سمتی که کوتاهه با ماشین زده بودن کچل بود خیلی خوشم اومد.

__________________
حق گرفتنیه حق میموونه
ناحقه که رفتنیه
تا وقتی کسی حقمون رو نداده
هر روز هر شب همین بساطه!
persian_girl آفلاين است پاسخ با نقل قول
قديمي 06-21-2013   #5 (لینک نوشته)

شهروند هم میهن

raha_msm's Avatar

تاريخ عضويت: Aug 2012
جنسیت:
وضعیت تاهل: مجرد
ارسالها: 1,367
سپاس هاي ايشان از ديگران: 429
سپاس های دیگران از ایشان : 569

ارسال پیام خصوصی

پيش فرض پاسخ : مدل موی جدید زنانه کوتاه و بلند

19
21
22
اینارو دوس دارم!
__________________


http://kharid5.com/%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D8%A8-%D8%B1%D9%86%DA%AF-%D9%85%D9%88/
-
http://kharid5.com/%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D8%A8-%D8%B1%D9%86%DA%AF-%D9%85%D9%88/

http://kharid5.com/%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D8%A8-%D8%B1%D9%86%DA%AF-%D9%85%D9%88/
-
http://kharid5.com/%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D8%A8-%D8%B1%D9%86%DA%AF-%D9%85%D9%88/

http://kharid5.com/%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D8%A8-%D8%B1%D9%86%DA%AF-%D9%85%D9%88/
-
http://kharid5.com/%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D8%A8-%D8%B1%D9%86%DA%AF-%D9%85%D9%88/

http://kharid5.com/%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D8%A8-%D8%B1%D9%86%DA%AF-%D9%85%D9%88/
-
http://kharid5.com/%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D8%A8-%D8%B1%D9%86%DA%AF-%D9%85%D9%88/

جمع کردن آسان مو به شکل گل

ارسال شده توسط modelmoo در تاریخ 04 Mar 2014

 • در دسته: دسته‌بندی نشده
 • دیدگاه‌ها خاموش

جمع کردن آسان مو به شکل گل

ارسال شده توسط: کوزه گر در دی ۴, ۱۳۹۱ در زیبایی, مو ۳۷ نظر 5913 بازدید 0

اینجا یک روش آسان برای جمع کردن مو دیدید. در این پست نیز روشی بسیار ساده برای جمع کردن مو به شما نشان می دهم. نتیجه را که شبیه یک گل است، در تصویر می بینید. این روشِ سریع و زیبا، برای مرتب بودن در منزل بسیار مناسب است. البته روش های بسیاری برای جمع کردن زیبا و سریع مو وجود دارد که در آینده به مرور شما را با این روش ها آشنا خواهم کرد. این ایده های ساده به خصوص برای استفاده در منزل تنوع بزرگی در ظاهر و روحیه ی شما ایجاد خواهد کرد. این روش برای موی دختر بچه ها نیز تزیین زیباییست.

آن چه نیاز دارید:

شانه

کش مو

پنس یا سنجاق مو

اسپری مو

گیره یا گل سر تزیینی

۱- مو را شانه کنید و با کش ببندید. در هر قسمت سر که دوست داشته باشید، می توانید مو را ببندید. در تصویر زیر موها در سمت چپ بسته شده است.

۲- مو را به دو قسمت مساوی تقسیم کنید و مانند تصویر زیر بپیچانید. قسمت انتهای مو را با کش ببندید.

۳- مانند تصاویر زیر، مو را به آرامی دور کش بپیچانید. مو را خیلی سفت نپیچید. هر چه شل تر باشد، گل بزرگتری ایجاد خواهد شد.

۴- انتهای مو را از میان بافت ساده ای که در مرحله ی ۲ انجام دادید، بیرون آورید.

۵- حلقه ی ایجاد شده دور کش را با پنس محکم کنید. برای انتهای مو دو روش وجود دارد. می توانید آن را به همان حالت فرم دهید.( تصویر زیر)

یا با کمی اسپری یا اتوی مو آن را مرتب کنید، کمی به آن حالت دهید و مانند یکی از گلبرگ ها با پنس آن را محکم کنید. (تصویر زیر)

۶- در پایان به دلخواه با گیره یا گل سر تزیینی، مو را تزیین کنید.


http://kharid5.com/%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D8%A8-%D8%B1%D9%86%DA%AF-%D9%85%D9%88/
-
http://kharid5.com/%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D8%A8-%D8%B1%D9%86%DA%AF-%D9%85%D9%88/

http://kharid5.com/%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D8%A8-%D8%B1%D9%86%DA%AF-%D9%85%D9%88/
-
http://kharid5.com/%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D8%A8-%D8%B1%D9%86%DA%AF-%D9%85%D9%88/

دسته‌ها

Web Statistics

نوشته‌های تازه

جولای 2016
د س چ پ ج ش ی
« Mar    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031